fbpx
Контакт информации

Vratnica | St. Marsal Tito 54/1-3 - Tetovo

44 452-200 | 44 330-666

Спец. Д-р Ванчо Несторовски

Спец. Д-р Ванчо Несторовски е роден 1962-ра година во Тетово. Во 1981-ва година завршува средно забо-техничко училиште во Скопје, а во 1988-ма година се здобива со диплома од Стоматолошкиот факултет во Скопје. Истата година се вработува во Медицински центар – Тетово како доктор на стоматологија. Специјалистичкиот испит од областа на оралната хирургија го положува во 2004-та година, со што, се здобива со звање специјалист – орален хирург.

Д-р Валентина Несторовска Зафироски

Д-р Валентина Несторовска Зафироски е родена 1989-та година во Тетово. Средно забо-техничко училиште завршува во ОСМУ “Никола Штејн” – Тетово во 2008-ма година, а 5 години подоцна се здобива и со диплома од Стоматолошкиот факултет при Универзитет Св. “Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2016-та година запишува и втор циклус на студии на Стоматолошиот факултет во Скопје.

Д-р Надица Несторовска Арсеновски

Д-р Надица Несторовска е родена 1992-ра година во Тетово. Во 2010-та година го завршува средното образование во ОСМУ “Никола Штејн” во Тетово, отсек забен техничар и своето образование го продолжува на Стоматолошкиот факултет при Универзитет Св. “Кирил и Методиј” во Скопје каде во 2015-та година се здобива со звање доктор по дентална медицина. Својот 9 – месечен стаж го обавува во рамките на Клиничкиот центар во Скопје и се здобива со лиценца за работа во јули 2016-та година. Во октомври 2016-та година запишува втор циклус на студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје.

Снежана Несторовска


Deprecated: wp_make_content_images_responsive е застарен уште од верзијата 5.5.0! Наместо него користете го wp_filter_content_tags(). in /home/drvancov/public_html/wp-includes/functions.php on line 4861

Родена на 06.02.1967 година во Тетово. Основно образование има завршено во ОУ ‘Кашуско’ (Kosciusko Elementary School) во Детроит, САД, а средно забо-техничко во ОСМУ ‘Никола Штејн’ – Тетово.

Во ПЗУ ‘Др. Ванчo’ работи како забен асистент од 2013-та година.

Има одлично познавање на англиски јазик.

Светлана Здравковска


Deprecated: wp_make_content_images_responsive е застарен уште од верзијата 5.5.0! Наместо него користете го wp_filter_content_tags(). in /home/drvancov/public_html/wp-includes/functions.php on line 4861

Родена на 13.01.1978 година во Тетово.

Има завршено средно медицинско училиште во Никола Штејн во Тетово, отсек општа медицина.

Во ПЗУ ‘Др. Ванчо’ работи од 2010-та година.