fbpx
Контакт информации

Vratnica | St. Marsal Tito 54/1-3 - Tetovo

44 452-200 | 44 330-666

За нашата клиника

кои сме ние

Како започна

Успешна стоматолошка ординација со 30 години искуство

Основата на оваа приватна здравствена установа датира од многу одамна. Зачетоците во делувањето се во далечната 1988-ма год. кога со скромни средства и материјали, но со голем ентузијазам и квалитет во работата, основачот ги започнува првите чекори во стоматолошката дејност.
Со текот на времето бројот на пациенти постојано се зголемува што укажува на тоа дека се работи за една квалитетна стоматолошка ординација која што во транзициониот период одела во чекор со времето.

П.З.У. Поликлиника “Д-р Ванчо – Вратница” со четири организациони единици е основана 2007-ма год. со реорганизација на веќе постоечката П.З.У. “Д-р Ванчо – Вратница” која се состоела само од една стоматолошка ординација. Денеска во состав на поликлиниката влегуваат две стоматолошки ординации, ординација по општа медицина и биохемиска лабораторија.

Ви ја претставуваме нашата поликлиника

Во 2010-та година како дополна на постоечките ординации, др. Ванчо ја проширува дејноста во нова специјалистичка ординација по орална хирургија ПЗУ “Др. Ванчо” која се наоѓа во Тетово.
Денеска ПЗУ Поликлиника “Др. Ванчо – Вратница” и ПЗУ “Др. Ванчо” со вкупно пет организациони единици се модерни приватни здравствени установи со напредна технологија, во кои владее љубезност, пријатна атмосфера и тимски дух, а приоритет на секој од вработените е пациентот.

Квалитетот на услугите кои се добиваат и квалитетот на материјалите кои се користат придонесуваат П.З.У. “Д-р Ванчо” да биде во постојан подем, континуирано следејќи ги при тоа, трендовите и модерната технологија од областа на стоматологијата, сé со цел обезбедување на најквалитетен третман, постигнување на здравје, естетика, функција и пред сé задоволство на пациентот.
ПЗУ “Др. Ванчо” не е само ординација, ПЗУ “Др. Ванчо“ е традиција.

Зошто да не изберете нас?

ПЗУ “Др. Ванчо” не е само ординација, ПЗУ “Др. Ванчо“ е традиција.

Контактирај не

Бројките кажуваат се

3500

+

Задоволни пациенти

3

Ординации

100

+

Признанија

1

Визија