Контакт информации

Vratnica | St. Marsal Tito 54/1-3 - Tetovo

44 452-200 | 44 330-666

  • Модерна стоматолошка ординација со современа технологија и високо квалитетни материјали

  • Корекција и зголемување на усни со STYLAGE продукти од врвен квалитет

30 години успешна приказна...

Основата на оваа приватна здравствена установа датира од многу одамна. Зачетоците во делувањето се во далечната 1988-ма год. кога со скромни средства и материјали, но со голем ентузијазам и квалитет во работата, основачот ги започнува првите чекори во стоматолошката дејност.

Со текот на времето бројот на пациенти постојано се зголемува што укажува на тоа дека се работи за една квалитетна стоматолошка ординација која што во транзициониот период одела во чекор со времето.

ПЗУ “Др. Ванчо” не е само ординација, ПЗУ “Др. Ванчо“ е традиција.

Прочитај повеќе

Нашиот тим

Тимот од професионалци вклучува и тројца доктори по стоматологија. Со повеќе од 30 години искуство...

Прочитај повеќе

Д-р Валентина Несторовска Зафироски

Спец. Д-р Ванчо Несторовски

Д-р Надица Несторовска Арсеновски

Наши Услуги